1. 1 Plaats van crematie

Crematorium; Openluchtdienst;

Een crematie vindt plaats in een crematorium. Het verbranden van een stoffelijk overschot in de open lucht is uitdrukkelijk verboden in de wet. Het houden van een crematieplechtigheid in de open lucht is echter wel toegestaan.


1. 2 Het tijdstip van crematie

termijn 36 uur – 6 dagen; verkorten - verlengen termijn; levenloos geboren/ kort geleefd hebbend kindje; sectie op het stoffelijk overschot;

De crematie dient tussen minimaal 36 uur en maximaal 6 dagen na het overlijden plaats te vinden. In specifieke omstandigheden kan de periode verkort of verlengd worden. Voor verkorting is toestemming nodig van de officier van justitie. Voor verlenging moet de gemeente toestemming geven.
Aanvragen van verlenging kan nodig zijn om familie uit het buitenland op tijd te kunnen waarschuwen en in staat te stellen bij de crematie aanwezig te kunnen zijn. Een andere reden kan zijn om de moeder van een levenloos geboren of kort geleefd hebbend kindje de tijd te geven om bij de crematie aanwezig te zijn.
Andere omstandigheden om te verkorten of verlengen zijn bijvoorbeeld in geval van een besmettelijke ziekte of wanneer er sprake is van een misdrijf en sectie op het stoffelijk overschot moet worden verricht.


1. 3 De openingstijden van een crematorium

Verschillende regels; specifieke wensen;

Gemeentelijke crematoria zijn geopend van maandag t/m zaterdag. Op zon- en algemeen christelijke feestdagen hoeft een gemeentelijk crematorium geen gelegenheid tot cremeren te geven. De overige crematoria, op basis van vereniging of stichting, zijn niet gehouden aan deze openingstijden.
Wilt u echter buiten de openingstijden van 9.00 uur tot 17.00 uur of op een zaterdag of zondag een crematie laten plaatsvinden, dan raden wij u dit na te vragen bij uw uitvaartverzorger en/of bij het beoogde crematorium.


1. 4 De eisen verbonden aan een crematie

Implantaten en protheses; Milieueisen cremeren; Gebruik lijkwade;
Een pacemaker dient vanwege mogelijk ontploffingsgevaar voor de crematie verwijderd te worden. Voor het overige aan implantaten en protheses of kleding en sieraden heeft de wet geen eisen gesteld. Het gebruik van natuurlijke materialen bij de aankleding van de overledene geniet vanuit milieu overwegingen de voorkeur.
Het kan wel zo zijn dat het crematorium van uw keuze nadere eisen stelt ten aanzien van materiaal van kist, kleding en andere zaken.
Wettelijke eisen die gesteld worden aan de doodskist en/of lijkwade kunt u vinden in de hoofdstukken wettelijke milieu-eisen voor een doodskist en wettelijke milieu-eisen voor lijkwade/-hoes.


1. 5 Verzamelen restmateriaal

Dr. C.J. Vaillantfonds;
De na de crematie overgebleven resten van sieraden en/of implantaten en protheses worden door de meeste crematoria ingezameld voor een fonds ten bate van een algemeen goed doel, zoals het Rode Kruis of de Ronald McDonald huizen. Meer informatie over het Dr. C.J. Vaillantfonds vindt u hier.


1. 6 Opmerkingen

Lijkwades;

Indien gebruik gemaakt wordt van een lijkwade of hoes is het raadzaam contact op te nemen met uw uitvaartverzorger of het crematorium van uw keuze. Het blijkt namelijk dat sommige crematoria hier nadere eisen aan stellen, zoals een ligplaat of plank onder het stoffelijk overschot ten behoeve van de invoer in de crematieoven. Ook kan het zijn dat een crematorium een stoffelijk overschot in een lijkwade of hoes niet accepteert.


Terug naar inhoudsopgave Cremeren
Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie